STENOTARSIINI

Clic on the pictures to access the species

Chromoptilia
Westwood, 1842

Pygora
Burmeister, 1842