CETONIINI (Asia)

Clic on the pictures to access the species

Anatona
Burmeister, 1842

Euprotaetia
Mikšič, 1963

Lorkovitschia
Mikšič, 1963

Pachyprotaetia
Mikšič, 1965

Potosia (Asia)
Mulsant, 1871

Acanthoprotaetia
Mikšić, 1987

Hemiprotaetia
Mikšic, 1963

Macroliocola
Alexis & Delpont, 1998

Paraprotaetia
Moser, 1907

Protaetia
Burmeister, 1842

Bhaskaria
Jakl, 2012

Liocola (Asia)
Thomson, 1859

Macroprotaetia
Mikšic, 1967

Poecilophana
Kraatz, 1895

Pyropotosia
Reitter, 1898