CETONIINI (Asia)

Clic on the pictures to access the species

Bhaskaria
Jakl, 2012

Liocola (Asia)
Thomson, 1859

Potosia (Asia)
Mulsant, 1871

Euprotaetia
Mikšič, 1963

Pachyprotaetia
Mikšič, 1965

Protaetia
Burmeister, 1842

Hemiprotaetia
Mikšic, 1963

Poecilophana
Kraatz, 1895

Pyropotosia
Reitter, 1898