CETONIINI (Asia)

Clic on the pictures to access the species

Bhaskaria
Jakl, 2012

Liocola (Asia)
Thomson, 1859

Poecilophana
Kraatz, 1895

Pyropotosia
Reitter, 1898

Euprotaetia
Mikšič, 1963

Macroliocola
Alexis & Delpont, 1998

Potosia (Asia)
Mulsant, 1871

Hemiprotaetia
Mikšic, 1963

Pachyprotaetia
Mikšič, 1965

Protaetia
Burmeister, 1842